Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2019

Γενική Συνέλευση
Σάββατο  23-11-2019
Ώρα 5:00 μμ

Θέματα:

1. Γνωριμία νέων μελών.

2. Ενημέρωση για τις δράσεις του Συλλόγου.

3. Ανάγκες  του σχολειου.

4. Απολογισμός δράσεων  του Δ. Σ.

5. Οικονομικός Απολογισμός

Η ΠΑΡΟΥΣΊΑ ΌΛΩΝ ΣΑΣ  ΕΊΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΉ!!!